og:image
Selecteer een pagina

Boomvalk | Herkenning | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

De boomvalk (Falco subbuteo) is een roofvogel uit de familie van de valkachtigen (Falconidae) die voornamelijk jaagt op kleine zangvogels en grote insecten. De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Het is in Europa een broedvogel die ’s winters naar Afrika trekt.

Foto Nikon P1000 13-09-2018 De Ruigte Broekpolder Vlaardingen,  sept 2019, Juli 2022

Boomvalk

Herkenning van een boomvalk

De boomvalk is een middelgrote valkachtige met een lengte van 35 tot 40 centimeter. De kop, de hals en de borst zijn donkergrijs. De buik is wit. De rug en de vleugels zijn donkergrijs met witte vlekken. De staart is lang en spits, met een witte streep aan het uiteinde. De snavel is zwart en de poten zijn zwart.

Leefwijze van een boomvalk

De boomvalk is een standvogel die het hele jaar door in Nederland voorkomt. De vogel leeft in bossen, parken en tuinen. De boomvalk is een solitaire vogel, maar komt ook wel in groepen voor, vooral in de winter.

De boomvalk is een insecteneter en eet een breed scala aan insecten, zoals kevers, vliegen en sprinkhanen. De vogel jaagt op zijn prooi in de lucht. De boomvalk is een goede vlieger en kan snelheden bereiken van wel 80 kilometer per uur.

Voedsel van een boomvalk

De boomvalk is een insecteneter en eet een breed scala aan insecten, zoals:

 • Kevers
 • Vliegen
 • Sprinkhanen
 • Spinnen
 • Mollusken

Voortplanting van een boomvalk

De boomvalk is een seizoensgebonden voortplanter. De paartijd vindt plaats in het voorjaar, van april tot juni. De vrouwtjes leggen 3 tot 5 eieren. De eieren komen na ongeveer 30 dagen uit. De jongen worden gezoogd door hun moeder gedurende ongeveer 3 weken. De jongen zijn volwassen als ze ongeveer 1 jaar oud zijn.

Habitat van een boomvalk

De boomvalk komt voor in bossen, parken en tuinen.

Bedreiging

De boomvalk wordt niet direct bedreigd, maar er zijn wel enkele factoren die de populatie kunnen aantasten. Deze factoren zijn:

 • Vervuiling, door het gebruik van pesticiden en andere stoffen.
 • Klimaatverandering, door een toename van extreme weersomstandigheden.
 • Verlies van leefgebied, door kap van bossen en ontwikkeling van infrastructuur.

Er zijn verschillende maatregelen genomen om de boomvalk te beschermen, zoals:

 • Verbod op het gebruik van bepaalde pesticiden.
 • Monitoring van de populatiegrootte.
 • Behoud van bestaande leefgebieden.

De boomvalk is een belangrijke soort voor het ecosysteem. De vogel speelt een belangrijke rol in de voedselketen door het eten van insecten. Het is belangrijk om deze soort te beschermen, zodat deze ook in de toekomst kan blijven bestaan.

Additionele informatie

De boomvalk is een beschermde vogelsoort.

De boomvalk is een bekende vogel in Nederland. De vogel wordt vaak gezien in bossen en parken.

De boomvalk is een goede vlieger en kan snelheden bereiken van wel 80 kilometer per uur.

Tips om een boomvalk te herkennen:

 • Zoek naar een middelgrote valkachtige met een donkergrijze kop, hals en borst.
 • Controleer of de buik wit is.
 • Controleer of de rug en de vleugels donkergrijs zijn met witte vlekken.
 • Controleer of de staart lang en spits is, met een witte streep aan het uiteinde.

Tips om een boomvalk te zien:

 • Zoek naar leefgebieden waar boomvalken voorkomen, zoals bossen, parken en tuinen.
 • Zoek naar de vogel in de lucht, op zoek naar voedsel.

 

G-JLHBTBLVBE