og:image
Selecteer een pagina

Dodaars | Herkenning | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

De dodaars (Tachybaptus ruficollis) is een watervogel uit de familie van de futen (Podicipedidae).  Met zijn 23 tot 29 cm is het de kleinste fuut van Europa en een van de kleinste futen ter wereld. Ondanks dat het een vrij algemene soort is, wordt hij door zijn schuwe levensstijl zelden gezien.

Foto Nikon P1000 Portugal Oktober 2018, sept 2019 Nikon P1000, Dec 2020 Nikon P1000

Dodaars

Herkenning van een dodaars

De dodaars is een kleine, gedrongen watervogel met een lengte van 23 tot 29 centimeter. De kop en de hals zijn zwart, met een witte streep over de ogen. De borst en de buik zijn wit, met een zwarte streep door het midden. De poten zijn zwart en de snavel is grijs.

Leefwijze van een dodaars

De dodaars is een standvogel die het hele jaar door in Nederland voorkomt. De vogel leeft in ondiepe, beschutte wateren, zoals meren, sloten, rivieren en kanalen. De vogel is een solitaire vogel, maar komt ook wel in groepen voor, vooral in de winter.

De dodaars is een viseter en eet een breed scala aan vis, zoals kleine visjes, kikkervisjes en insectenlarven. De vogel jaagt op zijn prooi in het water. De dodaars is een goede duiker en kan onder water blijven tot wel 30 seconden.

Voedsel van een dodaars

De dodaars is een viseter en eet een breed scala aan vis, zoals:

 • Kleine visjes, zoals voorntjes en brasems
 • Kikkervisjes
 • Insectenlarven

Voortplanting van een dodaars

De dodaars is een seizoensgebonden voortplanter. De paartijd vindt plaats in het voorjaar, van april tot juni. De vrouwtjes leggen 5 tot 7 eieren. De eieren komen na ongeveer 28 dagen uit. De jongen worden gezoogd door hun moeder gedurende ongeveer 8 weken. De jongen zijn volwassen als ze ongeveer 1 jaar oud zijn.

Habitat van een dodaars

De dodaars komt voor in ondiepe, beschutte wateren, zoals:

 • Meren
 • Sloten
 • Rivieren
 • Kanalen

Bedreiging

De dodaars wordt niet direct bedreigd, maar er zijn wel enkele factoren die de populatie kunnen aantasten. Deze factoren zijn:

 • Vervuiling, door het gebruik van pesticiden en andere stoffen.
 • Klimaatverandering, door een toename van extreme weersomstandigheden.
 • Verlies van leefgebied, door kap van oeverbegroeiing en aanleg van infrastructuur.

Er zijn verschillende maatregelen genomen om de dodaars te beschermen, zoals:

 • Verbod op het gebruik van bepaalde pesticiden.
 • Monitoring van de populatiegrootte.
 • Behoud van bestaande leefgebieden.

De dodaars is een belangrijke soort voor het ecosysteem. De vogel speelt een belangrijke rol in de voedselketen door het eten van vis. Het is belangrijk om deze soort te beschermen, zodat deze ook in de toekomst kan blijven bestaan.

Additionele informatie

De dodaars is een beschermde vogelsoort.

De dodaars is een bekende vogel in Nederland. De vogel wordt vaak gezien in sloten en meren, waar hij op zoek is naar voedsel.

De dodaars is een goede zwemmer en duiker. De vogel kan onder water blijven tot wel 30 seconden.

Tips om een dodaars te herkennen:

 • Zoek naar een kleine, gedrongen watervogel met een zwarte kop en hals en een witte streep over de ogen.

Tips om een dodaars te zien:

 • Zoek naar leefgebieden waar dodaarzen voorkomen, zoals meren, sloten, rivieren en kanalen.
 • Zoek naar de vogel op het water of in de buurt van water.