Selecteer een pagina

Eidereend | Eider | Leefwijze | 1 Gedetailleerde informatie

De eider of eidereend (Somateria mollissima) is een vogel uit de familie Anatidae (Zwanen, ganzen en eenden). Meer gedetailleerde informatie over de leefwijze, het voedsel, de voortplanting en de habitat van een eider of eidereend vind je hier.

 

Beschrijving

Eider

Hoe herken je een eidereend 

Een volwassen eider is ongeveer 60 centimeter groot en is daarmee groter dan de wilde eend. Het mannetje is opvallend zwart-wit gekleurd met een groene vlek op het achterhoofd en een witroze borst. Het vrouwtje is bruin met zwarte streping.

eider vrouw

Eidereend vrouw

Leefwijze 

Het is een snelle vlieger die (in horizontale vlucht) 113 km per uur haalt. Roofvogels als de slechtvalk halen hogere snelheden maar doen dat in duikvlucht, dus dat is eigenlijk “vallen”. Het voedsel bestaat uit zeeplanten, weekdieren, schelpdieren, vissen en andere kleine zeedieren. Opmerkelijk aan eidereenden is dat zij schelpdieren in hun geheel (met schelp) doorslikken. De schelpen worden vervolgens in de sterk gespierde maag vergruisd.

Voortplanting 

Een legsel bestaat meestal uit 4 tot 6 grijsgroene eieren, die gedurende 28 dagen worden bebroed.

Verspreiding en leefgebied 

De eider komt voor rond de noordelijke kusten van Europa, Noord-Amerika en Oost-Siberië. Het broedgebied strekt zich uit van arctische streken tot in de gematigde klimaatzone (Scandinavië, Noord-EngelandDenemarkenIJsland en Oost-Groenland). Het is een grote eend die voornamelijk voorkomt in kustgebieden en zich ophoudt in zout water. Het zijn zeevogels van rotskusten. Ze overwinteren deels in het broedgebied, maar ook langs de kusten van BelgiëFrankrijk, Zuid-Engeland en Ierland.

De soort telt 6 ondersoorten:

Status in Nederland 

De eider heeft zijn broedgebied geleidelijk naar het zuiden verplaatst. Rond 1800 waren de eerste broedgevallen in het Deense waddengebied en in 1906 broedde de eerste eider op Vlieland. Daarna steeg het aantal sterk tot in de jaren 1960 door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen een daling optrad. Daarna trad een spoedig herstel in en rond de eeuwwisseling was het aantal broedparen gestegen tot 10.000. Daarna halveerde het aantal weer, waarschijnlijk door de verslechterde voedselomstandigheden in de Waddenzee.[2][3]

Wereldwijd 

De vogel gaat in aantallen achteruit door aantal factoren waarover overbevissingwatervervuiling, verstoring en jacht. Om deze redenen staat deze soort sinds 2015 als gevoelig op de Rode Lijst van de IUCN.[1]

Aan de noordkust van Newfoundland (Canada) bevinden zich verschillende gebieden die specifiek ter bescherming van de eider als natuurreservaat erkend zijn. Het betreft onder meer de Hare Bay IslandsShepherd Island en het Île aux Canes. Het gebied rond Table Bay in Labrador is vanwege de grote aanwezigheid van eiders erkend als een Important Bird Area.

Naam 

Het woord eider is verwant met het IJslandse woord æðarfugl, dat donsvogel betekent. Ook de wetenschappelijke naam Somateria mollissima duidt op het dons; het betekent zoveel als vogel met zeer zacht wollichaam.[4]

Filmpje van eidereenden bekijken, klik dan hier

Foto Nikon P900 01-05-2018 Orkney Eilanden Schotland, april 2021 Landtong Rozenburg

Bekijk hier een filmpje van de Eidereend