Selecteer een pagina

Lepelaar | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

De lepelaar (Platalea leucorodia) is een vogel uit de familie van lepelaars en ibissen. Meer weten over de leefwijze, het voedsel, de voortplanting en de habitat van lepelaars bekijk dan hier de gedetailleerde informatie.

 

Lepelaar

Kenmerken van een lepelaar 

Een lepelaar is ongeveer 80 to 93 cm groot, en direct te herkennen aan zijn lepelvormige snavel. Een lepelaar is helemaal wit. De verlengde kopveren vormen een kuif.

Bekijk hier het filmpje

Nog een filmpje

Leefwijze van een lepelaar

lepelaar

Voedsel van een lepelaar

Het voedsel van een lepelaar bestaat uit vis, waterdieren, slakken, insecten en wormen, een lepelaar eet ook weleens plantendelen.

Voortplanting van een lepelaar

Het nest van een lepelaar, die in kolonies broed, bevindt zich in riet en is gemaakt van biezen, waterplanten en gras. Het lbroedsel bestaat uit 1 legsel met drie tot vijf eieren. Broedperiode is van april - juli.

Zang / geluid

Lepelaars zijn meestal zwijgzaam. In de kolonie soms grommend. Jonge lepelaars maken wel geluid als ze bedelen voor eten.

Habitat van een lepelaar

De lepelaar leeft in moerassen, kwelders, poldersloten, wadden, vochtige graslanden, plassen en oevers van meren. 

Voorkomen in Nederland

Het gaat heel goed met de lepelaar in ons land, in de jaren 70 waren er slechts zo'n 100 broedparen. Maar de laatste jaren neemt hun aantal gestaag toe en er zijn nu ruim duizend broedparen. Dit komt vooral omdat ze in ons land broeden op plaatsen waar vossen niet of moeilijk bijkomen. Er broeden steeds meer lepelaars in bomen dit is onder andere te zien bij het Quackjeswater in ons land.