og:image
Selecteer een pagina

Geoorde fuut | Herkenning | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

Geoorde fuut (Podiceps nigricollis)

De geoorde fuut is een schaarse broedvogel in ons land, hij is het hele jaar aanwezig, trekt weg is ook een doortrekken en blijft in kleine aantallen als wintergast.

Fotos april 2023 Vlaardingen De Ruigte  Nikon p1000

Kenmerken van een geoorde fuut

De geoorde fuut is een kleine fuutachtige vogel die ongeveer 30 centimeter groot is. Het mannetje van een geoorde fuut heeft in de broedtijd een zwart verenkleed met een goud/gele oorpluim. Het vrouwtje is bruin met een zwarte kop en nek. Beide geslachten hebben een witte buik en een zwarte staart.

Leefwijze van een geoorde fuut

De geoorde fuut is een watervogel die leeft in ondiepe wateren met veel oevervegetatie. Hij is een goede zwemmer en duiker en kan tot wel 10 meter onder water blijven. De geoorde fuut is een trekvogel die in de winter naar Afrika trekt.

Voedsel van een geoorde fuut

De geoorde fuut is een carnivoor die zich voedt met insecten, insectenlarven, kleine vissen en kreeftachtigen. Hij jaagt door onder water te duiken en zijn prooi op te speuren.

Voortplanting van een geoorde fuut

De geoorde fuut broedt in kolonies. Het nest wordt gemaakt van waterplanten en wordt in ondiep water gebouwd. Het vrouwtje legt 4 tot 6 eieren die door beide ouders worden uitgebroed. De jongen zijn nestvlieders en worden door beide ouders verzorgd.

Habitat van een geoorde fuut

De geoorde fuut broedt in ondiepe wateren met veel oevervegetatie, zoals vennen, plassen en heidevennen. In de winter trekt hij naar Afrika waar hij leeft in meren, rivieren en moerassen.

Bedreigingen

De geoorde fuut wordt bedreigd door habitatverlies, en vervuiling van waterplassen. In Nederland is de soort beschermd op grond van de Wet natuurbescherming.

Aanvullende informatie

De geoorde fuut is een sociale vogel die vaak in groepen samenkomt. Hij is een luide vogel en maakt verschillende geluiden, waaronder een harde roep en een zacht gekwetter.

Verspreiding

De geoorde fuut komt voor in Europa, Azië, Noord-Amerika en Afrika. In Nederland is het een schaarse broedvogel die voornamelijk voorkomt in Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Limburg.

1 beoordeling voor Geoorde fuut | Herkenning | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

  1. blank

    pevank

    Deze geoorde fuut kunnen fotograferen bij Vlaardingen in de Broekpolder

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *