og:image
Selecteer een pagina

Grijze wouw | Herkennen | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

De grijze wouw (Elanus caeruleus) is een roofvogel.

Foto’s  Januari 2023 Renesse

Grijze wouw

Kenmerken van een grijze wouw

De grijze wouw is een roofvogel uit de familie van de havikachtigen (Accipitridae). De wetenschappelijke naam van de soort is Elanus caeruleus.

De grijze wouw is een middelgrote roofvogel, met een lengte van 31 tot 36 cm en een vleugelspanwijdte van 71 tot 85 cm. Het mannetje is blauwgrijs van boven met zwarte armdekveren en zwarte handpennen. De buik is wit met zwarte strepen. Het vrouwtje is overwegend bruin, met een lichte kruin en keel.

Leefwijze van een grijze wouw

De grijze wouw is een standvogel die voorkomt in Zuidwest-Europa, Afrika en Azië. De vogel leeft in open gebieden, zoals akkers, graslanden en steppes.

De grijze wouw is een roofvogel. De vogel jaagt op een verscheidenheid aan prooien, waaronder kleine zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. De vogel jaagt vanuit de lucht, of op de grond.

Voedsel van een grijze wouw

Het voedsel van de grijze wouw bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren, zoals muizen, ratten en konijnen. De vogel jaagt op zijn prooi vanaf een hoge zitplaats, zoals een tak of een struik. Als de vogel een prooi ziet, duikt hij naar beneden en grijpt de prooi met zijn klauwen.

De grijze wouw kan ook andere kleine dieren eten, zoals vogels, reptielen en amfibieën. De vogel kan ook aas eten.

Voortplanting van een grijze wouw

De grijze wouw broedt van april tot juli. Het nest wordt gebouwd door het vrouwtje in een boom of struik. Het nest is een komvormig nest dat gemaakt is van takjes, bladeren en gras.

Het vrouwtje legt 4 tot 6 eieren. De eieren worden bebroed door het vrouwtje gedurende 35 tot 38 dagen. De jongen worden na het uitkomen nog ongeveer 40 dagen door beide ouders verzorgd.

Habitat van een grijze wouw

De grijze wouw komt voor in open gebieden, zoals akkers, graslanden en steppes. De vogel heeft een voorkeur voor gebieden met veel kleine zoogdieren.

De grijze wouw is een beschermde vogelsoort. De soort staat op de Rode Lijst van de IUCN als "Niet Bedreigd".

Bijzondere kenmerken

De grijze wouw heeft een aantal bijzondere kenmerken, zoals:

 • De vogel heeft een scherp gezichtsvermogen. Dit stelt de vogel in staat om zijn prooi van ver te zien.
 • De vogel heeft een sterke grip met zijn klauwen. Dit stelt de vogel in staat om zijn prooi vast te houden en te doden.
 • De vogel heeft een lange staart. Deze staart wordt gebruikt om te sturen tijdens de vlucht.

Bedreiging

De grijze wouw wordt bedreigd door habitatverlies, jacht en vervuiling. Habitatverlies is de grootste bedreiging voor de grijze wouw. Veel akkers, graslanden en steppes worden omgezet in landbouwgrond of woongebieden. Dit zorgt voor een afname van het aantal geschikte leefgebieden voor de grijze wouw.

Jacht is een andere bedreiging voor de grijze wouw. In sommige landen wordt de grijze wouw nog steeds bejaagd. Vervuiling is een minder belangrijke bedreiging voor de grijze wouw. Vervuiling kan echter wel leiden tot een afname van de hoeveelheid prooien voor de grijze wouw.

Bescherming

Er zijn verschillende dingen die gedaan kunnen worden om de grijze wouw te beschermen, zoals:

 • Habitatverlies voorkomen
 • Jacht reguleren
 • Bewustzijn creëren over de kwetsbaarheid van de grijze wouw

Door deze maatregelen te nemen kunnen we helpen om de grijze wouw te beschermen en zijn voortbestaan te verzekeren.

Verschillen met de bruine kiekendief

De grijze wouw en de bruine kiekendief zijn beide roofvogels die voorkomen in open gebieden. De twee soorten hebben echter ook een aantal verschillen.

De grijze wouw is kleiner dan de bruine kiekendief. De grijze wouw heeft een lengte van 31 to

1 beoordeling voor Grijze wouw | Herkennen | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

 1. blank

  pevank

  Deze prachtige foto’s van de grijze wouw kunnen maken in de buurt van Renesse in januari 2023

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

G-JLHBTBLVBE