og:image
Selecteer een pagina

Grote zilverreiger | Herkenning | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat |

De grote zilverreiger (Ardea alba) is een witte vogel uit de familie der reigers. Voorheen stond de vogel ook bekend als Egretta alba (Linnaeus, 1758) of Casmerodius albus.

Foto: 22 november 2017. Vlaardingen Vogelkijkhut Nikon: P900, oktober 2020 Aalkeet buitenpolder, Maart 2021 Aalkeet buitenpolder

Bekijk hier het filmpje

En nog een filmpje

Grote zilverreiger

Kenmerken van de grote zilverreiger.

Met zijn lengte van 85 - 100 cm is de grote zilverreiger even groot als een blauwe reiger. De spanwijdte is 1,45 tot 1,70 m, zijn gewicht 1 tot 1,5 kg. Hij is geheel wit van kleur en is daardoor een opvallende vogel.

Leefwijze van de grote zilverreiger

grote zilverreiger

Voedsel van een grote zilverreiger

Het voedsel van een grote zilverreiger bestaat uit  visamfibieën, kleine zoogdieren en soms ook reptielen en vogels. Hij foerageert meestal in ondiep water, maar ook op het land. Zijn jachttechniek is eenvoudig: langdurig roerloos staan tot een prooidier in de buurt komt, of heel rustig wadend zijn prooi achtervolgen. Eenmaal dichtbij, spiest ("rijgt") hij zijn prooi aan zijn dolkvormige snavel.

Voortplanting van een grote zilverreiger

De grote zilverreiger nestelt in bomen, vaak in kolonies met andere in kolonies broedende watervogels. Het nest bestaat uit een plateautje van riet en/of twijgjes bekleed met wat fijner materiaal. Er is een broedsel per jaar met 2 - 5 eieren in de periode april - juli.

Zang / geluid

Buiten het broedseizoen is het een stille vogel. In de kolonies is een hard rollende krraahhh te horen. Dat lijkt op het geluid van een blauwe reiger.

Habitat van de grote zilverreiger

Is te vinden langs sloten bij moerassen en op ondergelopen weilanden.

Voorkomen in Nederland

In ons land is het een schaarse broedvogel, hij is het hele jaar aanwezig in de winter in een vrij klein aantal

Meer watervogels, klik hier