og:image
Selecteer een pagina

ijsvogel | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

De ijsvogel is een van de mooiste waterminnende vogel in ons land. Bekijk hier wat de leefwijze, het voedsel, de voortplanting en de habitat van een ijsvogel is. 

Foto’s  Mei 2021 Schiedam

 

 

ijsvogel

Hoe herken je een ijsvogel

Een ijsvogel is een klein vogeltje van 16 a 17 cm groot. Een ijsvogel heeft een grote kop met een dolkvormige snavel. Deze snavel is bij een mannetjes ijsvogel zwart en bij een vrouwtjes ijsvogel is een deel van de onderste snavel oranje. De bovenzijde van de ijsvogel is glimmend blauw en de onderzijde oranje. Een ijsvogel heeft ook opvallend korte oranje pootjes.
ijsvogel vrouwtje

ijsvogel vrouwtje

Leefwijze van een ijsvogel

Voedsel van een ijsvogel

Het voedsel van de ijsvogel bestaat uit visjes, kikkers en waterinsec

ijsvogel mannetje

ijsvogel mannetje

ten die hij het liefst in helder niet al te diep water opduikt. Hiervoor gaat een ijsvogel vaak bewegingsloos op een tak boven het water zitten en duikt dan opeens een visje op. Het gevangen visje wordt eerst tegen een tak dood geslagen alvorens deze met de kop naar voren met huid en haar wordt opgegeten. ijsvogels produceren braakballen om van de garten e.d. af te komen. Bekijk hier hoe een ijsvogel zijn vis eet.

Voortplanting van een ijsvogel

ijsvogels graven hun nest uit in steile oevers, zo'n nest kan wel 60cm diep zijn.  In het nest worden meestal 2 broedsels in de periode mei - juli gelegd met ieder ongeveer 5 tot 7 eieren.
ijsvogel bij nest

ijsvogel bij nest

Zang / geluid van een ijsvogel

Schril gefloten roep van snel op elkaar volgende tjie-tjie

Habitat van een ijsvogel

Een ijsvogel leeft het liefst bij stromend water zoals beekjes, rivieren en zijrivieren. Maar ook wel bij kanalen. Bij voorkeur bij steile oevers. In tegenstelling tot zijn naam is een ijsvogel geen fan van ijs. Als er ijs ligt kan hij niet op zijn voedsel jagen, in die periode gaan er dan ook veel ijsvogels dood.

Voorkomen in Nederland

De ijsvogel is een in ons land schaarse tot vrij schaarse broedvogel, hij is het hele jaar in ons land , in kleine tot vrij kleine aantallen als wintergast.

Nonnetje |Mergellus albellus | Zaagbek | 1 |Bekijk hier meer gedetailleerde informatie

 

G-JLHBTBLVBE