og:image
Selecteer een pagina

Kuifleeuwerik | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

De kuifleeuwerik (Galerida cristata) is een vogel uit de familie van leeuweriken (Alaudidae). De naam danken ze aan de grote kuif.

 

Foto’s Nikon P1000 Portugal, Oktober 2018, april 2022 Extremadura

Kenmerken van een kuifleeuwerik

Deze vogel heeft een bruine gevlekte borst. Op de kop prijkt een goed zichtbare kuif, waarvan de veren achter de kop uitsteken.

Voedsel van een kuifleeuwerik

Het voedsel van een kuifleeuwerik bestaat uit rupsen, sprinkhanen en regenwormen.

Voortplanting van een kuifleeuwerik

Het nest wordt gebouwd in de luwte van struiken of een kluit aarde. Het legsel bestaat uit drie tot vijf eieren, die door het vrouwtje 11 tot 13 dagen worden bebroed. Beide ouders zorgen voor de jongen.

Habitat van een kuifleeuwerik

De Kuifleeuwerik is van oorsprong een bewoner van steppen en woestijnachtige gebieden. Hij komt voor in AfrikaAzië en vrijwel geheel Europa met uitzondering van het Verenigd KoninkrijkIerlandScandinavië en Noord-Rusland. De soort neemt in West-Europa snel in aantal af. Hij was in de Lage Landen vooral te vinden in de zeereep, aan stads- en dorpsranden, op braak liggende terreinen, vuilnisbelten en dergelijke.

Voorkomen in Nederland 

De kuifleeuwerik vestigde zich pas in de 19de eeuw in Nederland, nam toen toe tot in de jaren 1950 en 1960; toen broedden er naar schatting 5.000 tot 10.000 paar. In de jaren 1970 begon een snelle daling. In 1995-1997 waren er nog maar 100 - 300 paar. Volgens SOVON waren er in 1998-2000 nog ca 70 paar.[2] De soort is in 2004 als ernstig bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet. De vooralsnog laatste maal dat een territorium van de kuifleeuwerik in Nederland werd vastgesteld was in 2015 bij Den Bosch. De meest waarschijnlijke oorzaak voor het verdwijnen van de vogel vormt de veranderde stedenbouw: een compactere bouw, geen verwaarloosde veldjes meer met onkruid maar netjes onderhouden groen.[3] De soort staat ook in Vlaanderen op de Rode Lijst als ernstig bedreigd. In 2013 werden er nog slechts enkele broedparen geteld.

Bron: Wikipedia

1 beoordeling voor Kuifleeuwerik | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

  1. blank

    pevank

    Foto’s van deze prachtige kuifleeuwerik kunnen maken in april 2022 in de Extremadura van Spanje

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

G-JLHBTBLVBE