og:image
Selecteer een pagina

Pijlstaart | Herkenning | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

De pijlstaarteend (Anas acuta) is een vrij grote grondeleend.

Foto: Nikon P1000 31-10-2018 Vlaardingen Aalkeet Buitenpolder

Herkenning van een pijlstaart

De pijlstaart eend is een middelgrote eend met een lengte van 48 tot 55 centimeter. De kop, de hals en de borst zijn donkergrijs. De buik is wit. De rug en de vleugels zijn donkergrijs met een witte streep. De staart is lang en spits, met een witte streep aan het uiteinde. De snavel is zwart en de poten zijn oranje.

Leefwijze van een pijlstaart

De pijlstaart eend is een standvogel die het hele jaar door in Nederland voorkomt. De eend leeft in allerlei leefgebieden, zoals meren, sloten, rivieren en kanalen. De eend is een solitaire vogel, maar komt ook wel in groepen voor, vooral in de winter.

De pijlstaart eend is een omnivore en eet een breed scala aan voedsel, zoals waterplanten, insecten, wormen en kleine vissen. De eend jaagt op zijn prooi in het water. De pijlstaart eend is een goede zwemmer en kan snelheden bereiken van wel 20 kilometer per uur.

Voedsel van een pijlstaart

De pijlstaart eend is een omnivore en eet een breed scala aan voedsel, zoals:

 • Waterplanten, zoals waterpest en kroos
 • Insecten, zoals muggen, vliegen en sprinkhanen
 • Wormen
 • Kleine vissen

Voortplanting van een pijlstaart

De pijlstaart eend is een seizoensgebonden voortplanter. De paartijd vindt plaats in de lente, van april tot juni. De vrouwtjes leggen 6 tot 12 eieren. De eieren komen na ongeveer 28 dagen uit. De jongen worden gezoogd door hun moeder gedurende ongeveer 8 weken. De jongen zijn volwassen als ze ongeveer 1 jaar oud zijn.

Habitat van een pijlstaart

De pijlstaart eend komt voor in allerlei leefgebieden, zoals:

 • Meren
 • Sloten
 • Rivieren
 • Kanalen

Bedreiging

De pijlstaart eend wordt niet direct bedreigd, maar er zijn wel enkele factoren die de populatie kunnen aantasten. Deze factoren zijn:

 • Vervuiling, door het gebruik van pesticiden en andere stoffen.
 • Klimaatverandering, door een toename van extreme weersomstandigheden.
 • Verlies van leefgebied, door kap van oeverbegroeiing en aanleg van infrastructuur.

Er zijn verschillende maatregelen genomen om de pijlstaart eend te beschermen, zoals:

 • Verbod op het gebruik van bepaalde pesticiden.
 • Monitoring van de populatiegrootte.
 • Behoud van bestaande leefgebieden.

De pijlstaart eend is een belangrijke soort voor het ecosysteem. De eend speelt een belangrijke rol in de voedselketen door het eten van waterplanten, insecten en kleine vissen. Het is belangrijk om deze soort te beschermen, zodat deze ook in de toekomst kan blijven bestaan.

Additionele informatie

De pijlstaart eend is een beschermde vogelsoort.

G-JLHBTBLVBE