og:image
Selecteer een pagina

Slobeend | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | habitat | 1 | Bekijk hier de gedetailleerde informatie

De slobeend (Spatula clypeata) is een grondeleend. Wil je meer weten over zijn leefwijze, het voedsel, de voortplanting en de habitat van een slobeend kijk dan hier. 

 

Slobeend

Kenmerken van een slobeend

De slobeend is een 44 - 52 cm grote grondeleend met een opvallende lepelvormige snavel. Het mannetje heeft een donkergroene kop, een witte borst, oranje flanken, lichtblauwe voorvleugels en gele ogen. Het vrouwtje is bruin en met een groene vleugelspiegel en blauwe schouders. De slobeend 'ploegt' met zijn brede snavel door het water om er voedsel uit te zeven. Hoewel hij een wat lompe indruk maakt is het een vogel die vaak en graag vliegt. 

Leefwijze van een slobeend

slobeend vrouwtje

slobeend vrouwtje

Voedsel

Het voedsel van een slobeend bestaat uit ongewervelde diertjes en zaden.

Voortplanting

Het nest bestaat uit een ondiep holletje wat bekleed wordt met dons, gras en / of bladeren, in de begroeiing vlak bij het water. Er wordt een broedsel gelegd met 8 - 12 eieren.

Habitat

Komt voor op open water, weidegebieden, poldersloten, moerassen en andere watergangen.

Voorkomen in Nederland

Is een in ons land vrij talrijke broedvogel die het hele jaar te zien is, wegtrekkend en doortrekker, en wintergast is een vrij groot aantal.

Bekijk hier het filmpje

G-JLHBTBLVBE