og:image
Selecteer een pagina

Smient | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat | 1 | Bekijk hier de gedetailleerde informatie

De smient is een middelgrote grondeleend die uit het noorden van Europa en Azië komt Ien is ’s winters in grote getale in ons land aanwezig. Wil je weten wat de leefwijze, het voedsel, de voortplanting en de habitat van een smient is klik dan hier.

 

Beschrijving

Smient

Kenmerken van een smient

De smient is een 45 – 51 cm grote eend. Mannetjes smienten zijn te herkennen aan hun oranjerode kop met een geel voorhoofd. Onder de kop is een gedeelte zalmroze en naar achter de grijze onderdelen. Het achterste gedeelte is zwart – wit. Smienten hebben een korte, lichtgrijze snavel met een zwart puntje. Vrouwtjes smienten zijn minder gekleurd dan de mannetjes smienten en zijn grotendeels bruin. Het geluid van de mannetjes is een hoog kenmerkend “piiew piiew” en van vrouwtjes “rarr”. Door deze kenmerkende roep hebben ze de bijnaam “fluiteend” gekregen.

Leefwijze 

Voedsel van een smient

Het voedsel van een smient bestaat uit zaden en ongewervelden. Ze eten ook waterplanten, gras, en andere groene planten.

smient

Voortplanting 

Het nest is een ondiep holletje die bekleed is met dons gras en bladeren in de begroeiing vlak bij water. Er is een broedsel per jaar met 6 – 9 eieren in de periode april – juli. Het smient vrouwtje broed gedurende 24 dagen.

Zang / geluid

Luide roep van vooral de mannetjes smienten “pie-oew”  vrouwtjes smienten roepen een hees “rerr”

Habitat

Moerassen, meren, kanalen en rivieren, uiterwaarden enz..

Voorkomen in Nederland 

Smienten zijn in ons land een vrij talrijk voorkomende broedvogel, die het hele jaar te zien is, is ook wintergast in een groot aantal. De smient is dan de op een na talrijkste eend in Nederland.