og:image
Selecteer een pagina

Watersnip | Gallinago gallinago | Snip en strandlopers

De watersnip (Gallinago gallinago) is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen (Scolopacidae). De watersnip komt voor in de gematigde gebieden van bijna alle werelddelen, met utzondering van Australië.

De watersnip is een trekvogel van Maart tot November

Foto Nikon P900 Vlaardingen Broekpolder 28-08-2018, sept 2019 Nikon P1000 Stellendam

De watersnip is een watervogel die voorkomt in Europa, Azië en Afrika. Het is een kleine vogel met een lange, slanke snavel. De watersnip is ongeveer 25 centimeter lang en heeft een spanwijdte van 50 centimeter. De bovenkant van het lichaam is grijsbruin, de onderkant is wit. De watersnip heeft een zwarte kop met een witte vlek op de voorkant.

Leefwijze van een watersnip

De watersnip is een schuwe vogel die vaak verborgen blijft in de vegetatie. Hij is te vinden in ondiep water, zoals moerassen, weilanden en akkers. De watersnip voedt zich met insecten, wormen, slakken en zaden van waterplanten. Hij zoekt zijn voedsel door langzaam in het water te lopen en met zijn snavel in de modder te woelen.

Voedsel van een watersnip

Het voedsel van de watersnip bestaat voornamelijk uit insecten, zoals kevers, muggen, vliegen en rupsen. Ook wormen, slakken en zaden van waterplanten staan op het menu. De watersnip zoekt zijn voedsel vooral in ondiep water en modderige poelen. Hij loopt langzaam het water op en neer, met zijn snavel heen en weer wiegend op zoek naar wormen en andere grondinsecten.

Voortplanting van een watersnip

De watersnip broedt in het voorjaar. Het nest wordt gemaakt in een kuil in de grond, vaak in de buurt van water. Het vrouwtje legt 4-6 eieren, die ongeveer 2 weken worden bebroed door beide ouders. De jongen zijn na ongeveer 2 weken vliegvlug.

Habitat van een watersnip

De watersnip is te vinden in een verscheidenheid aan habitats, maar hij heeft wel een voorkeur voor ondiep water, zoals moerassen, weilanden en akkers. Hij is ook te vinden in rietvelden, bosranden en tuinen. De watersnip is een trekvogel en overwintert in Afrika.

Bedreigingen

De watersnip is een kwetsbare soort die bedreigd wordt door habitatverlies en vervuiling. Ook wordt de watersnip soms bejaagd. Om de watersnip te beschermen zijn er verschillende maatregelen genomen, zoals het aanleggen van natuurgebieden en het beperken van de jacht.

Beschermingsstatus

De watersnip staat op de Rode Lijst van de IUCN als kwetsbaar. In Nederland is de watersnip beschermd door de Wet natuurbescherming.

G-JLHBTBLVBE