og:image
Selecteer een pagina

Wilde zwaan | Herkenning | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | 1 | Habitat

De wilde zwaan (Cygnus cygnus) is een ongeveer 1,5 meter grote, kenmerkend is de gele snavel. Meer informatie over de leefwijze, het voedsel, de voortplanting en de habitat van een wilde zwaan vind je hier.

Wilde zwaan

Herkenning van een wilde zwaan

De wilde zwaan is een grote watervogel met een lengte van 140 tot 165 centimeter en een spanwijdte van 205 tot 275 centimeter. De kop en hals zijn wit, de borst is grijs en de buik en poten zijn zwart. Het mannetje (zwaan) is iets groter dan het vrouwtje (gans).

Leefwijze van een wilde zwaan

De wilde zwaan is een standvogel die het hele jaar door in Nederland voorkomt. De zwaan leeft in zoet water, zoals meren, sloten, rivieren en kanalen. De zwaan is een solitaire vogel, maar komt ook wel in groepen voor.

Voedsel van een wilde zwaan

De wilde zwaan is een herbivore. De zwaan eet plantaardig materiaal, zoals waterplanten, gras en graan. De zwaan eet ook wel insecten en andere kleine dieren.

Voortplanting van een wilde zwaan

De wilde zwaan broedt in het voorjaar, van april tot juni. De zwanen leggen hun eieren in een nest, dat gemaakt is van waterplanten en gras. Het nest wordt meestal gemaakt in een holte in de oever, maar kan ook in een boom of struik worden gemaakt. De eieren komen na ongeveer 38 dagen uit. De jongen worden door de ouders grootgebracht.

Habitat van een wilde zwaan

De wilde zwaan komt voor in zoet water, zoals meren, sloten, rivieren en kanalen. De zwaan komt voor in Europa, Azië en Noord-Amerika.

Bijzondere eigenschappen

De wilde zwaan is een beschermde vogelsoort. De zwaan speelt een belangrijke rol in het ecosysteem door het eten van ongewenste waterplanten.

Conclusie

De wilde zwaan is een prachtige en nuttige vogel. De zwaan speelt een belangrijke rol in het ecosysteem.

Tips om een wilde zwaan te herkennen:

  • Zoek naar een grote watervogel met een witte kop en hals, een grijze borst en een zwarte buik en poten.

Tips om een wilde zwaan te zien:

  • Zoek naar zoet water, zoals meren, sloten, rivieren en kanalen.
  • Zoek naar gebieden met veel waterplanten, zoals waterlelies en lisdodde.

Bedreiging

De wilde zwaan wordt niet direct bedreigd, maar er zijn wel enkele factoren die de populatie kunnen aantasten. Deze factoren zijn:

  • Vervuiling, door het gebruik van pesticiden en andere stoffen.
  • Klimaatverandering, door een toename van extreme weersomstandigheden.
  • Verlies van leefgebied, door kap van oeverbegroeiing en aanleg van infrastructuur.

Er zijn verschillende maatregelen genomen om de wilde zwaan te beschermen, zoals:

  • Verbod op het gebruik van bepaalde pesticiden.
  • Monitoring van de populatiegrootte.
  • Behoud van bestaande leefgebieden.

De wilde zwaan is een belangrijke soort voor het ecosysteem. De zwaan speelt een belangrijke rol in het ecosysteem door het eten van ongewenste waterplanten. Het is belangrijk om deze vogel te beschermen, zodat deze ook in de toekomst kan blijven bestaan.

Additionele informatie

De wilde zwaan is een zeer sociale vogel. De zwanen leven in groepen, die wel honderden individuen kunnen tellen. De groepen worden geleid door een dominante zwaan, die meestal het mannetje is.

De wilde zwaan is een sterke zwemmer en kan lange afstanden afleggen. De zwaan kan ook goed vliegen. De zwaan vliegt met een typische, trage zwaaiende beweging.

De wilde zwaan is een trouwe vogel. De zwanenparen blijven hun hele leven bij elkaar. De zwanen zijn monogaam, wat betekent dat ze maar met één partner paren.

wilde zwanen

Wilde zwanen op het Voornse meer

G-JLHBTBLVBE