og:image
Selecteer een pagina

Witgat | Herkenning | Leefwijze | Voedsel | Voortplanting | Habitat

De witgat (Tringa ochropus) is een kleine steltloper van de oude wereld. De witgat lijkt op de bosruiter, ook een vertegenwoordiger van het geslacht Tringa (ruiters).

Foto Nikon P1000 15-09-2018 De Ruigte Vlaardingen

Witgat

Herkenning van een witgat

De witgat is een kleine steltloper met een lengte van 20 tot 22 centimeter. De bovenkant van het lichaam is bruin, met een witte buik. De poten zijn lang en grijs. De snavel is lang en spits, met een zwarte punt.

Leefwijze van een witgat

De witgat is een trekvogel die in Nederland broedt en in Afrika overwintert. De vogel leeft in open gebieden, zoals stranden, zandverstuivingen en akkers. De witgat is een solitaire vogel, maar komt ook wel in groepen voor, vooral in de winter.

De witgat is een insecteneter en eet een breed scala aan insecten, zoals kevers, vliegen en muggen. De vogel jaagt op zijn prooi op de grond. De witgat is een goede loper en kan snelheden bereiken van wel 30 kilometer per uur.

Voedsel van een witgat

De witgat is een insecteneter en eet een breed scala aan insecten, zoals:

 • Kevers
 • Vliegen
 • Muggen
 • Spinnen
 • Mollusken

Voortplanting van een witgat

De witgat is een seizoensgebonden voortplanter. De paartijd vindt plaats in het voorjaar, van april tot juni. De vrouwtjes leggen 3 tot 5 eieren. De eieren komen na ongeveer 28 dagen uit. De jongen worden gezoogd door hun moeder gedurende ongeveer 3 weken. De jongen zijn volwassen als ze ongeveer 1 jaar oud zijn.

Habitat van een witgat

De witgat komt voor in open gebieden, zoals:

 • Stranden
 • Zandverstuivingen
 • Akkers

Bedreiging

De witgat wordt niet direct bedreigd, maar er zijn wel enkele factoren die de populatie kunnen aantasten. Deze factoren zijn:

 • Vervuiling, door het gebruik van pesticiden en andere stoffen.
 • Klimaatverandering, door een toename van extreme weersomstandigheden.
 • Verlies van leefgebied, door ontwikkeling van infrastructuur.

Er zijn verschillende maatregelen genomen om de witgat te beschermen, zoals:

 • Verbod op het gebruik van bepaalde pesticiden.
 • Monitoring van de populatiegrootte.
 • Behoud van bestaande leefgebieden.

De witgat is een belangrijke soort voor het ecosysteem. De vogel speelt een belangrijke rol in de voedselketen door het eten van insecten. Het is belangrijk om deze soort te beschermen, zodat deze ook in de toekomst kan blijven bestaan.

Additionele informatie

De witgat is een beschermde vogelsoort.

De witgat is een bekende vogel in Nederland. De vogel wordt vaak gezien op stranden en zandverstuivingen.

De witgat is een goede vlieger en kan snelheden bereiken van wel 80 kilometer per uur.

Tips om een witgat te herkennen:

 • Zoek naar een kleine steltloper met een bruine bovenkant en een witte buik.
 • Controleer of de poten lang en grijs zijn.
 • Controleer of de snavel lang en spits is, met een zwarte punt.

Tips om een witgat te zien:

 • Zoek naar leefgebieden waar witgaten voorkomen, zoals stranden, zandverstuivingen en akkers.
 • Zoek naar de vogel op de grond of in de lucht.
G-JLHBTBLVBE